هیچ موردی جهت نمایش وجود ندارد
مشاهده لیست مقایسه

مقاله ها

دانستنیها، رویدادها و تازه‌ها
زعفران خراسان

زعفران زعفران یکی از گیاهان داروئی درجهان که دربسیاری از داروها استفاده شده مهد تولید زعفران جهان که95درصد آن درایران که تقریبا" 90درصد تولید زعفران درخراسان که ازاین مقدار 85درصد تولیدزعفران درخراسان جنوبی درشهرستان سرایان میباشد.اراضی کشاورزی این شهر محصول اصلی آن زعفران بوده وحدود95درصد مردم این شهرستان کشاورز و زعفرانکارمیباشند امادرگذشته نام زعفران به نام قائنات که منطقه ای از خراسان را قائنات مینامیدند به این نام شهرت یافته است اما درسخنان قبلی گفته شد مهدتولید و مرکز اصلی زعفران شهرستان سرایان میباشد.

18 مهر 1399
فروش زعفران مرغوب درجه1 ممتاز

زعفران طلای سرخ جهان تولید خراسان جنوبی شهرستان سرایان

18 دی 1399